Kategoria: dda blog

Cechy funkcjonowania spotykane u DDA

Janet G. Woititz – terapeutka, która przez wiele lat pracowała z dorosłymi dziećmi alkoholików – w swojej książce pt. Dorosłe Dzieci Alkoholików (1994) opublikowała listę cech funkcjonowania, która powstała w oparciu o wypowiedzi pacjentów, na swój własny temat. Autorka podkreśla, że przedstawiony przez nią spis tendencji charakterystycznych dla DDA nie jest wynikiem badań naukowych – jest to raczej swoista autocharakterystyka… Read more →

Konsekwencje funkcjonowania w niejednoznacznym systemie wartości rodziny z uzależnionym dorosłym

Na sposób funkcjonowania Dorosłych Dzieci Alkoholików może mieć wpływ jeszcze jedna cecha często charakteryzująca rodziny, w których dorosły rodzic jest uzależniony. Chodzi mianowicie o brak jednoznacznego systemu wartości. W domu rodzinnym oczywiście mógł on istnieć, problem polega na tym, że częściej był on słownie deklarowany niż potwierdzany poprzez konkretne zachowania dorosłych członków rodziny. Read more →

Konsekwencje doświadczenia nadużycia seksualnego w dzieciństwie

Oczywiście nadużycia seksualne mają miejsce nie tylko w rodzinach alkoholowych. Podobnie jednak jak w przypadku innych rodzajów przemocy alkohol często „ułatwia” pojawienie się sytuacji, w której dochodzi do przekroczenia granic seksualnych w relacjach z dzieckiem. Pacjenci mogą odpamiętywać dokonywane na nich czyny kazirodcze bądź też obrazy, w których byli świadkami nadużyć seksualnych wobec matki. Inną formą przekroczenia granic w alkoholowym… Read more →

Konsekwencje życia w atmosferze zagrożenia przemocą

Nie każde DDA doświadczało w swoim rodzinnym domu przemocy ze strony osoby bądź osób dorosłych. Duża grupa potwierdza jednak obecność takich przeżyć. Dziecko z rodziny alkoholowej mogło być w sytuacji każdego rodzaju przemocy zarówno poprzez pozostawanie jej świadkiem jak i ofiarą. W opowieściach i wspomnieniach DDA sprawcą przemocy bywała zarówno osoba uzależniona, jak i drugi rodzic bądź starsze i silniejsze… Read more →

Czym jest syndrom DDA

Zofia Sobolewska-Mellibruda – terapeutka, która od wielu lat zajmuje się pomocą Dorosłym Dzieciom Alkoholików definiuje „syndrom DDA” jako „utrwalone schematy funkcjonowania psychospołecznego powstałe w dzieciństwie spędzonym w rodzinie zaburzonej nadużywaniem alkoholu, które bardzo utrudniają kontakt z teraźniejszością i powodują psychologiczne zamknięcie w przeszłości. Osoby te na wiele ważnych spraw w dorosłym życiu nadal patrzą z perspektywy dziecka.” Myślę, że bardzo… Read more →

Wzorce przeżywania smutku przez DDA

Ciągłe tłumienie, zakrywanie, nieujawnianie smutku, usilne przełykanie łez – dlatego że nie wypada, dlatego, że to wstyd, dlatego ,że „nie jest jeszcze tak źle”, dlatego że chłopaki nie płaczą, dlatego, że pomyślą, że jestem słaba, bo zobaczą, że sobie nie radzę, ponieważ okaże się, że potrzebuję pomocy i wszyscy się dowiedzą, że nie jest tak świetnie, jak chcę pokazać na… Read more →