Psychoterapia indywidualna

Proponuję konsultacje, pomoc psychologiczną i psychoterapię w formie indywidualnej dla osób dorosłych, które:

  • są dorosłymi dziećmi alkoholików (DDA) – wychowywały się w rodzinie, w której osoba bliska nadużywała alkoholu, a fakt ten nie pozostał bez wpływu na aktualny sposób budowania relacji rodzinnych i zawodowych oraz samopoczucie psychiczne (nieumiejętność harmonijnego wchodzenia w relację, problemy w budowaniu związków, lęk przed otwieraniem się, byciem autentycznym, niski poziom zaufania do ludzi, tendencje do brania na siebie zbyt wiele, częste uczucie zalegającego smutku, nadmierna impulsywność i wybuchowość, unikanie konfliktów z obawy przed utratą kontroli, unikanie konfliktów z lęku przed opuszczeniem).
  • mają wśród bliskich osobę uzależnioną, co jest istotnym powodem pogorszenia własnego nastroju (lęk, depresyjność, poczucie bezradności, obniżenie samooceny i pewności siebie, obsesyjna koncentracja na osobie uzależnionej, nadmierna kontrola i nadodpowiedzialność, zaniedbywanie i rezygnacja z własnym potrzeb, utrata energii i radości życiowej),
  • piją alkohol bądź nadużywają pewnych czynności w sposób, który stanowi ryzyko uzależnienia się,
  • cierpią na zaburzenia depresyjne, lękowe, zaburzenia osobowości, CHAD, schizofrenię,
  • mają trudności z budowaniem i podtrzymywaniem bliskich relacji z innymi,
  • mają trudności w radzeniu sobie ze złością (nadmierna agresja, impulsywność bądź tłumienie złości),
  • odczuwają różne bóle w ciele, które prawdopodobnie mają podłoże emocjonalne,
  • mają problemy w bliskich związkach,
 • odczuwają ogólne niezadowolenie z życia.

Jak to się zaczyna?

Pierwsze spotkania z psychologiem (1-4) zawsze mają charakter diagnostyczno-konsultacyjny. Terapeuta prowadzi z klientem rozmowę, zbierając wiele istotnych informacji nie tylko na temat zgłaszanego problemu (jego początków, przebiegu, dotychczasowych sposobów radzenia sobie z nim), ale również sytuacji życiowej, rodzinnej, zdrowotnej itd. Dopiero po takim szczegółowym rozeznaniu, które jest konieczne do rzetelnego oglądu sytuacji, terapeuta może wydać stosowne zalecenia, wskazać kierunki dalszych działań bądź zaplanować ścieżkę psychoterapii.

Jak długo trwa psychoterapia?

Długość psychoterapii zależy od wielu różnych czynników: od rodzaju zgłaszanego problemu, jego głębokości, motywacji klienta do pracy nad nim. Psychoterapia może obejmować kilkanaście spotkań z psychologiem, ale może też być wskazane uczestnictwo w niej przez okres roku bądź dłuższy.

Zapraszam do kontaktu.