Warsztaty/treningi

Dla grup zainteresowanych warsztatami, psychoedukacją bądź rozwojem osobistym jestem gotowa poprowadzić:

  • trening asertywności

Przeznaczony jest dla osób, które chcą nauczyć się w konstruktywny sposób  chronić swoje prawa, odważnie wyrażać własne opinie, uczucia i potrzeby, stawiać granice w kontaktach z innymi.

  • trening komunikacji

Przeznaczony jest dla osób, które pragną poprawić swoją komunikację oraz umiejętność rozmowy w sposób autentyczny tak, aby szanować potrzeby i uczucia własne oraz rozmówcy.

  • trening  konstruktywnego radzenia sobie ze swoją złością

Przeznaczony jest dla osób, które tłumią swoją złość przez co często odczuwają brak energii i pewności siebie  lub wyrażają złość w sposób impulsywny i niszczący relacje międzyludzkie.

  • trening umiejętności społecznych

Przeznaczony jest dla osób, które chcą poprawić swoje funkcjonowanie społeczne, gdyż coraz bardziej są świadome tego że nikt nie jest samotną wyspą.

  • warsztaty – uwolnij własną spontaniczność

Przeznaczony dla tych, którzy pragną rozpocząć proces wyzwalania się ze schematów ograniczających rozwój ich spontaniczności i kreatywnego potencjału. Podstawą pracy podczas warsztatów jest metoda psychodramy Moreno.

  • warsztaty dla przyszłych liderów grup wsparcia

Przeznaczony dla osób, które są lub mają zamiar zostać formalnymi bądź nieformalnymi liderami różnych grup wsparcia (AA, AH, AN, Al.-Anon i innych). Podczas warsztatów uczestnicy w bezpiecznych warunkach mają możliwość przyjrzeć się swoim mocnym i słabym stronom w roli liderów grup wsparcia rozwinąć swój potencjał i swoje umiejętności.

  • warsztaty – sięgając po swoją kobiecość

Przeznaczony dla kobiet, które chcą przyjrzeć się swojej kobiecej stronie, poczuć ją, doświadczyć jej, uwolnić być może od lat tłumiony z różnych powodów kobiecy potencjał własnej natury.

  • warsztaty – zbuduj dobry związek

Przeznaczony dla osób, które mają trudności w budowaniu bądź podtrzymywaniu bliskich relacji partnerskich. Podczas zajęć uczestnicy mają możliwość dowiedzieć się jakie czynniki są istotne dla bycia w zdrowym i satysfakcjonującym związku oraz przyjrzeć się jakie pułapki i nieświadomie powielane schematy mogą utrudniać satysfakcjonującą relację.

Zapraszam do kontaktu.