O mnie

Jestem psychologiem, psychoterapeutą, certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień (certyfikat Polskiej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; nr 1033). Ukończyłam całościowe czteroletnie szkolenie w Śląskiej Szkole Psychoterapii (nurt psychoterapii psychodynamicznej i psychodramy) przygotowujące do ubiegania się o certyfikat psychoterapeuty Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, którego jestem członkiem. Posiadam również tytuł certyfikowanego asystenta psychodramy (szkolenie z psychodramy, socjometrii oraz psychodramatycznej terapii grupowej wg Moreno w Polskim Instytucie Psychodramy w Krakowie (Certyfikat Psychodrama Institute for Europe; nr 2015-PL-21). Ponadto podnosiłam swoje kwalifikacje z zakresu psychoterapii osób uzależnionych behawioralnie, uczestnicząc w projekcje Szkoła Terapeutów Uzależnień – zastosowanie różnych nurtów psychoterapii w terapii osób uzależnionych (280 godzin; Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii), jak również w obszarze psychoterapii Dorosłych Dzieci Alkoholików (szkolenie: Strategie Pracy Psychoterapeutycznej z Dorosłymi Dziećmi Alkoholików, u których występują zaburzenia emocjonalne”; Instytut Psychologii Zdrowia).

Pracuję w Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim. Posiadam doświadczenie z zakresu diagnozowania oraz psychoterapii (zarówno indywidualnej jak i grupowej) osób uzależnionych (alkohol, hazard, zakupy, Internet i inne), współuzależnionych oraz Dorosłych Dzieci Alkoholików. Prowadziłam liczne zajęcia psychoedukacyjne oraz warsztatowe z zakresu problematyki uzależnień i zaburzeń emocjonalnych u rodzin osób uzależnionych.

Od 2019 roku prowadzę własną praktykę psychoterapeutyczną. Pracuję z osobami dorosłymi.

Zapraszam do kontaktu.

Jeśli korzystali Państwo z mojej oferty, bardzo proszę o pozostawienie opinii na temat jakości współpracy ze mną. Z góry dziękuję i pozdrawiam.

Marta Fajfer