O mnie

Marta Fajfer

Jestem psycholożką, certyfikowaną specjalistką psychoterapii uzależnień (certyfikat Polskiej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; nr 1033), psychoterapeutką w drodze do certyfikatu. Ukończyłam całościowe czteroletnie szkolenie w Śląskiej Szkole Psychoterapii (nurt psychoterapii psychodynamicznej i psychodramy) przygotowujące do ubiegania się o certyfikat psychoterapeuty Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, którego jestem członkiem. Posiadam również tytuł certyfikowanego asystenta psychodramy (szkolenie z psychodramy, socjometrii oraz psychodramatycznej terapii grupowej wg Moreno w Polskim Instytucie Psychodramy w Krakowie (Certyfikat Psychodrama Institute for Europe; nr 2015-PL-21). Ponadto podnosiłam swoje kwalifikacje z zakresu psychoterapii osób uzależnionych behawioralnie, uczestnicząc w projekcje Szkoła Terapeutów Uzależnień – zastosowanie różnych nurtów psychoterapii w terapii osób uzależnionych (280 godzin; Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii), jak również w obszarze psychoterapii Dorosłych Dzieci Alkoholików (szkolenie: Strategie Pracy Psychoterapeutycznej z Dorosłymi Dziećmi Alkoholików, u których występują zaburzenia emocjonalne”; Instytut Psychologii Zdrowia).

W latach 2009 – 2022 pracowałam w Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim. Posiadam wieloletnie doświadczenie z zakresu diagnozowania oraz psychoterapii (zarówno indywidualnej jak i grupowej) osób z uzależnieniem (alkohol, hazard, zakupy, Internet i inne),  syndromem współuzależnienia oraz syndromem DDA. Prowadziłam liczne zajęcia psychoedukacyjne oraz warsztatowe z zakresu problematyki uzależnień i zaburzeń emocjonalnych u rodzin osób uzależnionych.

Od 2019 roku prowadzę własną praktykę psychoterapeutyczną. Pracuję z osobami dorosłymi, które zgłaszają się z objawami depresji, zaburzeń lękowych, uzależnień, zaburzeń osobowości.

W latach 2020 – 2023 byłam dydaktyczką w Studium Terapii Uzależnień Błękitnego Krzyża w Pszczynie. Od marca 2023 roku posiadam status superwizora aplikanta w zakresie psychoterapii uzależnień przy Radzie Superwizorów Psychoterapii Uzależnień (nr zaświadczenia: 25) i wspieram specjalistów psychoterapii uzależnień poprzez superwizję ich pracy z osobami z uzależnieniem, syndromem współuzależnienia oraz syndromem dda.

Zapraszam do kontaktu.

Jeśli korzystali Państwo z mojej oferty, bardzo proszę o pozostawienie opinii na temat jakości współpracy ze mną. Z góry dziękuję i pozdrawiam.

Marta Fajfer