„Alkoholik po terapii będzie mógł wrócić do picia towarzyskiego” – MIT/FAKT*

Poniżej kolejnych kilka odpowiedzi do ankiety Fakty i mity na temat alkoholu i alkoholizmu. Zapraszam do rzucenia okiem;-).

7.

Jeśli ktoś pije tylko dobre trunki, nie uzależni się.

MIT

To nie jakość trunku decyduje o tym czy ktoś pijąc go zbyt często i w nadmiernych ilościach uzależni się od alkoholu czy też nie. Znaczenie ma tylko fakt, że wypijany przez osobę trunek zawiera w sobie alkohol.
8.

Alkoholicy to degeneraci – ludzie źli i niemoralni.

MIT

Do uzależnienia podchodzono na wiele różnych sposobów. Jednym z nich jest rozumienie  alkoholizmu jako zestawu zachowań, które naruszają kodeks postępowania religijnego, moralnego, prawnego. Osoby, które widzą alkoholizm przez taki pryzmat są przekonane, że alkoholik dobrowolnie wybiera postawy i zachowania, które są niemoralne. Według tego podejścia nadużywanie substancji jest nieodpowiedzialne i celowe, zasługuje więc na karę. Aktualnie wiele naukowych badań wskazuje na fakt, że alkoholizm jest chorobą, u podłoża której leżą czynniki biologiczno-psychologiczno-społeczne, jak również komponenty duchowe.
9.

Alkoholik po terapii będzie mógł wrócić do picia towarzyskiego*.

MIT/FAKT

Cele terapii uzależnienia od alkoholu nie są ukierunkowane na nauczenie alkoholika picia w sposób kontrolowany, ponieważ stałoby to w sprzeczności z podstawową prawdą, wedle której alkoholik bezpowrotnie traci zdolność kontrolowania zachowań związanych z piciem. Ważne jest, aby już w początkowym okresie terapii osoba uzależniona przynajmniej w pewnym stopniu pogodziła się z myślą, że do skutecznego trzeźwienia konieczne jest podjęcie decyzji o całkowitym zaprzestaniu picia alkoholu.

Zgodnie z nowymi wynikami badań nie ma już takiej jasności w tej sprawie. To czy alkoholik po terapii będzie mógł wrócić do picia towarzyskiego zależy od głębokości jego uzależnienia (uzupełnienie wpisu dnia 6.11.2016r).

10.

Po terapii uzależnienia od alkoholu chęć picia zniknie bezpowrotnie.

MIT

Założenie, że po ukończeniu terapii alkoholik już nigdy nie będzie miał głodu alkoholowego jest całkowicie nierealistyczne. Chęć wypicia może się pojawić nawet po kilku latach abstynencji, a jednym z celów terapii jest właśnie pomoc alkoholikowi w przygotowaniu się na sytuację pojawienia się ewentualnej pokusy sięgnięcia po alkohol. Tak jak w każdej zatrzymanej chronicznej chorobie należy być świadomym prawdopodobieństwa wystąpienia nawrotu, a po rozpoznaniu jego pierwszych ostrzegawczych sygnałów, koniecznie podjąć środki ostrożności.
11.

Jeśli ktoś codziennie chodzi do pracy, to znaczy, że nie jest uzależniony.

MIT

To czy ktoś codziennie chodzi do pracy czy też nie często nie stanowi żadnego wyznacznika prawdopodobieństwa występowania zespołu uzależnienia od alkoholu.  Alkoholik może być dobrym pracownikiem, chociaż faktem jest, że w miarę rozwoju choroby zacznie pracować z coraz mniejszym zaangażowaniem i efektywnością. Zdarza się, że nieobecności w pracy pośrednio lub bezpośrednio związane z piciem pojawiają się dopiero w krytycznej fazie choroby, kiedy u osoby można już rozpoznać wszystkie objawy uzależnienia od alkoholu.
12.

Aby przestać być alkoholikiem, wystarczy skończyć z piciem.

MIT

Uzależnienie od alkoholu nie polega na tym, że osoba, która na nie zapadła nie potrafi przestać pić, a raczej na tym, że nie potrafi trwale utrzymywać abstynencji pomimo podjętej decyzji o zaprzestaniu picia. Skoro uzależnienie charakteryzuje się tym, że picie alkoholu drastycznie zawładnęło całym życiem człowieka (psychologicznym, społecznym, duchowym) trudno oczekiwać, że samo przerwanie picia będzie miało naprawczy wpływ na zniszczone obszary życia emocjonalnego, rodzinnego, czy sferę wartości).

Materiał powstał w oparciu o treści merytoryczne zawarte w następujących publikacjach:

Bohdan T. Woronowicz, „Uzależnienia. Geneza, terapia, powrót do zdrowia”

Bohdan T. Woronowicz, „Na zdrowie! Jak poradzić sobie z uzależnieniem od alkoholu”

jak również w oparciu o własne doświadczenia w pracy z osobami uzależnionymi.

Marta Fajfer

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.